Privacy

Privacy

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de internetsite en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De gevraagde persoonsgegevens houden verband met de verleende of mogelijk door middel van marketing nog te verlenen diensten. De verwerking van uw persoonsgegevens is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag.

Uw persoonsgegevens worden door ons, respectievelijk een tot onze groep behorende rechtspersoon, verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake financiƫle diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons per e-mail op de hoogte stellen, indien u niet benaderd wilt worden met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres: [email protected]

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze internetsite worden gepubliceerd.